Notářské služby

Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti

Na základě notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti lze nařídit a provést výkon rozhodnutí či exekuci. Má-li oprávněný k dispozici tento notářský zápis, nemusí podstupovat často zdlouhavé soudní řízení pro získání exekučního titulu, jelikož samotný notářský zápis se svolením k vykonatelnosti je exekučním titulem.

Obsahem notářského zápisu o dohodě se svolením k vykonatelnosti je závazek dlužníka, že ve stanovené lhůtě řádně splní svůj dluh vůči věřiteli a pokud tak neučiní, může věřitel bez dalšího soudního řízení požádat soudního exekutora o exekuci dlužníkova majetku.

Dohodu je vhodné sepsat v případě zápůjčky nejpozději při předání peněz, ale lze ji uzavřít i ohledně pohledávky, která teprve vznikne (úvěr). Dohodu lze uzavřít i v případech, kdy je již pohledávka splatná a věřitel je ochoten poskytnout dlužníkovi ke splacení dodatečnou lhůtu. 

JUDr. Michaela Jiroutová
JUDr. Michaela Jiroutová 

Horská 97, 541 01 Trutnov
(+420) 732 224 225
(+420) 499 940 900
kancelar@notarkatu.cz

úřední hodiny

 

  • IDDS: 8582twc
  • IČO: 11961848
  • DIČ: CZ9062173868 

  • Bankovní spojení:
    302850772/0300 


Created with Mobirise - Go here