Notářské služby

Zápis do obchodního a jiného rejstříku

Zápisy do obchodního rejstříku (a také do všech ostatních veřejných rejstříků) může mimo rejstříkového soudu provést také notář.

K tomu, aby notář mohl provést zápis do obchodního rejstříku je nutné splnění těchto podmínek: 

  • osoba oprávněná k podání návrhu na zápis ho o to požádala,
  • musí být sepsán podkladový notářský zápis, tedy zapisované skutečnosti mají podklad v notářském zápise,
  • notáři byly předloženy listiny, které jsou požadovány pro zápis do obchodního rejstříku.

Jsou-li právní jednání uskutečněná až po sepsání podkladového notářského zápisu, může notář osvědčit jejich uskutečnění notářským zápisem o osvědčení pro zápis do obchodního rejstříku a na jeho základě rovněž provést přímý zápis do obchodního rejstříku.

Přímý zápis notářem je oproti zápisu rejstříkovým soudem rychlejší, neboť notář na rozdíl od rejstříkového soudu nevede žádné řízení, ale provede přímo zápis. Notář rovněž od žadatele vybere případný poplatek, který se hradí rejstříkovému soudu a založí požadované listiny do sbírky listin.  

JUDr. Michaela Jiroutová
JUDr. Michaela Jiroutová 

Horská 97, 541 01 Trutnov
(+420) 732 224 225
(+420) 499 940 900
kancelar@notarkatu.cz

úřední hodiny

 

  • IDDS: 8582twc
  • IČO: 11961848
  • DIČ: CZ9062173868 

  • Bankovní spojení:
    302850772/0300 


This site was made with Mobirise