Notářské služby

Společenství vlastníků 

Založení 

Společenství vlastníků je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku, která vzniká zápisem do veřejného rejstříku.

Společenství vlastníků se zakládá schválením stanov. Ke schválení stanov se vyžaduje jejich přijetí na ustavující schůzi většinou hlasů všech vlastníků, nebo shoda všech vlastníků jednotek na jejich obsahu. Rozhodnutí ustavující schůze o přijetí stanov se osvědčuje veřejnou listinou. Jsou-li stanovy přijaty všemi vlastníky jednotek, vyžadují stanovy formu veřejné listiny.  

Změny stanov společenství vlastníků

Změnu stanov ve společenství vlastníků schvaluje nejvyšší orgán společenství – shromáždění. Postu při těchto změnách může být odlišný podle toho, kdy společenství vzniklo a jaký je obsah jeho stanov. S ohledem na shora uvedené je žádoucí, aby notář v konkrétním případě posoudil, zda je třeba rozhodnutí shromáždění o změně stanov osvědčit notářským zápisem. 

JUDr. Michaela Jiroutová
JUDr. Michaela Jiroutová 

Horská 97, 541 01 Trutnov
(+420) 732 224 225
(+420) 499 940 900
kancelar@notarkatu.cz

úřední hodiny

 

  • IDDS: 8582twc
  • IČO: 11961848
  • DIČ: CZ9062173868 

  • Bankovní spojení:
    302850772/0300 


Set up a free site with Mobirise