Řízení o pozůstalosti

Jednotlivé úkony v řízení o pozůstalosti provádí notář jako soudní komisař, který k tomu byl soudem pověřen podle předem stanoveného rozvrhu. Jelikož notář provádí tuto činnost na základě pověření soudu, nelze si osobu notáře v tomto případě zvolit.

Notářka JUDr. Michaela Jiroutová je na základě rozvrhu práce stanoveného předsedou Krajského soudu v Hradci Králové pověřována k provedení úkonů v řízeních o pozůstalosti po zůstavitelích, kteří měli v informačním systému evidence obyvatel evidován poslední trvalý pobyt v těchto obcích:  

 • Batňovice
 • Havlovice
 • Libňatov
 • Malé Svatoňovice
 • Maršov u Úpice
 • Radvanice
 • Rtyně v Podkrkonoší
 • Suchovršice
 • Úpice
 • Velké Svatoňovice
JUDr. Michaela Jiroutová
JUDr. Michaela Jiroutová 

Horská 97, 541 01 Trutnov
(+420) 732 224 225
(+420) 499 940 900
kancelar@notarkatu.cz

úřední hodiny

 

 • IDDS: 8582twc
 • IČO: 11961848
 • DIČ: CZ9062173868 

 • Bankovní spojení:
  302850772/0300 


Site was designed with Mobirise